Condiții pentru a fi scutit de impozit dacă lucrezi în domeniul IT

Article Condiții pentru a fi scutit de impozit dacă lucrezi în domeniul IT
De curând, a fost modificat ordinul ce prevede condiţiile pentru scutirea de impozit pe profit pentru creatorii de programe de calculator. La momentul actual, avem noi reglementări în ceea ce priveşte ajutorul acordat de către bugetul de stat specialiştilor din domeniul IT.

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti ca angajat sau P.F.A pentru a fi scutit de impozitul pe profit?

În primul rând trebuie să lucrezi pe un post ce presupune crearea de programe pentru calculator. Posturile vizate de scutire sunt în mod specific prevăzute de lege; orice alte posturi care nu sunt specificate de lege, chiar dacă au legătură cu industria IT, nu beneficiază de această scutire.

În al doilea rând trebuie să deţii o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau să deţii o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată,

Aceste două condiţii trebuie să fie întrunite cumulativ. Deci dacă îndeplineşti una dintre condiţii, dar nu şi pe cealaltă, atunci nu poţi beneficia de această scutire.  Spre deosebire de fosta reglementare,  însă, vestea bună este că a fost eliminat plafonul de 10.000 de Euro.

Un alt criteriu este legat de activitatea în domeniul de cercetare, fiind incluse în categoria celor scutiţi de impozit şi persoanele care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în conformitate cu criteriile prevăzute de lege.

Cine mai poate beneficia de această scutire?
Legea spune că inclusiv companiile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care au un obiect de activitate ce include crearea de programe pentru calculator pot beneficia de această scutire. Este interesant de menţionat că legea specifică faptul că obiectul de activitate trebuie să includă şi crearea de programe, ceea ce inseamana că aceasta nu trebuie să fie activitate principală, ci poate fi şi o activitate secundară, cu condiţia să fie autorizată conform legii.  

Codurile CAEN care trebuie să fie autorizate pentru că firma să beneficieze de această scutire sunt: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209. Oricare dintre aceste coduri este valabil.

Obiectul de activitate, însă, nu este singura condiţie care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de această scutire.

Alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinescă aceste companii sunt:

  • posturile pe care sunt angajaţi creatorii de programe de calculator corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate de lege sau, dacă nu, postul să facă parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

  • trebuie ca firma să fi realizat în anul fiscal precedent venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator, şi să le fi înregistrat distinct în balanţele contabile

  • societăţile care se înfiinţează în decursul anului fiscal în care se solicită scutirea de impozit nu trebuie să îndeplinească condiţia privind veniturile obţinute anterior din crearea de programe pentru calculator.


Ca şi în cazul P.F.A, aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ de către companii, altfel nu se pot încadra în categoriile prevăzute pentru scutirea de impozit.

Un ultim aspect ce merită menționat este că aceste prevederi se aplică atât cetăţenii români cât şi cetăţenilor U.E, precum şi celor din Elveţia atât timp cât au diplome care sunt echivalate şi corespund condiţiilor din România privind nivelul de studii. Deci angajaţii străini trebuie întâi să îşi echivaleze diplomele aici pentru a se putea prevala de prevederile legale.

Daca lucrezi in domeniul IT si nu esti sigur daca beneficiezi de scutirea de impozit, sau doresti să afli ce trebuie sa faci pentru a beneficia de aceasta scutire, ne poti contacta la office@decalex.ro .

Cristiana Deca, Legal Advisor
Share:
Decalex
Autor: DECALEX

PUNE O INTREBARE