Digital Services Act. Un boost pentru startup-urile tehnologice europene

Article Digital Services Act . Tot ce trebuie sa stii despre DSA | Decalex

Comisia Europeană va dezvălui în cursul acestei luni un nou set de reguli care vor deschide calea către o piață digitală europeană mai armonizată și care se așteaptă să producă schimbări semnificative peisajului digital la nivel global.

Prin acest nou set de reglementări care guvernează piața digitală a UE, Comisia intenționează să clarifice și să introducă noi reguli de răspundere a serviciilor digitale și să asigure o piață digitală mai competitivă, unde chiar și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pot concura cu jucătorii mai consacrați.

Ce este Digital Services Act ?

Digital Services Act („DSA”) este un set de reguli ce fac parte din Strategia digitală europeană, prin care se urmărește consolidarea pieței unice a serviciilor digitale, promovarea inovarii și a competitivității mediului online european.

Conform Comisiei Europene, introducerea acestui nou set de reguli va moderniza cadrul legal actual pentru serviciile digitale prin intermediul a doi piloni principali:

➲ Crearea unui cadru legal clar care să încadreze responsabilitățile serviciilor digitale care va garanta un sistem eficient de cooperare pentru supravegherea platformelor și ar asigura o aplicare eficientă.

➲ Implementarea unui set de normele ex ante care vizează activitatea marilor platformele online care până în prezent au "stabilit regulile jocului" pentru utilizatorii și concurenții lor. Inițiativa urmărește să garanteze că aceste platforme se comportă corect și oferă totodată posibilitatea concurenților de a contesta orice abatere de la aceste reguli. Astfel, consumatorii vor avea o mai largă gamă de opțiuni, iar piața unică să rămână competitivă și deschisă inovării

De ce este necesar acest nou regulament?

Cadrul legal privind serviciile digitale a rămas neschimbat timp de două decenii (de la adoptarea Directivei privind comerțul electronic în anul 2000).  

Directivei privind comerțul electronic, a constituit piatra de temelie fundamentală pentru reglementarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană în ultimele doua decenii. În tot acest timp, contextul digital a cunoscut o evoluție fulminantă ce va continua și în următoarea decadă.

Sistemele de recomandări și publicitatea online joacă un rol tot important în optimizarea accesului consumatorilor la informații, impactul vânzărilor online de produse contrafăcute, periculoase sau neautorizate sau de alte mărfuri comercializate ilegal este în creștere, la fel și difuzarea online a conținutului ilegal, ar fi discursurile de incitare la ură sau materialele de abuz sexual asupra copiilor, iar acestea sunt doar cateva exemple a amplorii problemelor care decurg din utilizarea serviciilor digitale, probleme care acum 20 de ani nu puteau fi prevăzute.

Captură The European Data Strategy Factsheet, Comisia Europeană

Platformele online au adus avantaje semnificative pentru consumatori și inovație, precum și eficiențe pe scară largă pe piața internă a Uniunii Europene. Aceste platforme online facilitează tranzacțiile transfrontaliere în interiorul și în afara Uniunii și deschid oportunități de afaceri complet noi pentru o varietate de întreprinderi și comercianți europeni, facilitând extinderea acestora și accesul la noi piețe

Deși noile servicii, tehnologii și modele de afaceri au adus multe oportunități în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, ele au creat, de asemenea, noi riscuri pentru cetățeni și societate în general, expunându-i la o nouă gamă de bunuri, activități sau conținut ilegal.” se arată pe site-ul Comisiei Europene.

Prin urmare, un nou cadru juridic care să reflecte nevoile actuale ale pieței unice europene pentru a asigura siguranța utilizatorilor online și pentru a susține inovarea digitală este absolut necesar, respectând în același timp principiile de bază care stau la baza cadrului legal actual al Directivei privind comerțul electronic.

Digital Services Act și Regulamentul (EU) 679/2016

Deși nu este clar modul în care DSA - actul legislativ privind serviciile digitale- va „colabora” cu GDPR-ul, reforma Directivei privind comerțul electronic este de interes pentru profesioniștii din domeniul protecției datelor.

„DSA ar putea să revizuiască directiva privind comerțul electronic și, dacă ne uităm la GDPR, există de fapt o excepție din domeniul de aplicare al GDPR că nu aduce atingere a ceea ce implică directiva”, a spus ea. „Deci, chiar dacă cele două legi sunt în conflict, atunci se va aplica Directiva privind comerțul electronic. Acesta este motivul pentru care o mulțime de profesioniști în domeniul confidențialității urmăresc acest lucru. Vrei să știi unde se încheie sfera de aplicare a GDPR-ului, unde începe Directiva privind comerțul electronic, unde se îndreaptă.” a declarat Gabriela Zanfir-Fortuna,  citată de IAPP.

Conform art. 2 alin. 4 ale Regulamentului (EU) 679/2016, GDPR-ul nu aduce atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, (directiva privind comerțul electronic) în special normelor privind răspunderea furnizorilor de servicii intermediari, prevăzute la articolele 12-15 din directiva menţionată.

Decizia Curții de Justiție A Uniunii Europene în cazul Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited subliniază lipsa de interacțiune a prevederilor Directivei privind comerțul electronic cu Regulamentul (EU) 679/2016. 

Prin urmare, într-o situație în care ar fi implicate prelucrări de date cu caracter personal iar platforma online are calitatea de operator de date, Regulamentul (EU) 679/2016 nu se aplică, deoarece este o chestiune de răspundere intermediară reglementată de articolul 15 din Directiva eCommerce. 

Alte măsuri prevăzute de EU în Strategia digitală europeană

DSA este doar unul dintre instrumentele strategice pe care Uniunea Europeană urmărește să le implementeze pentru a garanta siguranța online, libertatea de exprimare, corectitudinea și condiții de concurență echitabile în economia digitală.

Legea privind guvernanța datelor

Comisia Europeană a publicat pe 25 noiembrie 2020 o propunere de regulament privind guvernanța europeană a datelor, Legea privind guvernanța datelor (Data Governance Act). Este unul dintre mai multe acte legislative adoptate sau care urmează a fi introduse la nivelul UE în conformitate cu Strategia europeană pentru date, adoptată în februarie 2020 în scopul de a crea o piață unică a UE pentru date.

Legea privind guvernanța datelor va introduce:

  1. Reguli pentru punerea la dispoziție a datelor din sectorul public pentru reutilizare, în situații în care aceste date sunt supuse drepturilor altora (cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală sau de protecție a datelor)
  2. Un cadru care permite companiilor să partajeze date industriale în lacuri de date comune, numit Spații de date europene
  3. Reguli pentru brokeri de date , numite „furnizori de partajare a datelor”, inclusiv un regim de notificare și obligația de a rămâne neutru în ceea ce privește datele schimbate
  4. Conceptul de „ altruism al datelor ” , care permite oamenilor să împărtășească date pentru binele comun

Proiectul de lege va fi supus aprobării de către Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene.

Puteți citi  mai multe despre Legea privind guvernanța datelor aici.

New Competition Tool

Noul instrument de concurență reprezintă cadrul legal prin care UE urmărește ca politicile și regulile de concurență să reflecte nevoile economiei moderne.

Acesta abordează lacunele din normele actuale ale UE prin aplicarea regulilor de concurență ale UE pe piețele digitale și pe alte piețe, precum și prin procesul de reflecție la nivel mondial cu privire la necesitatea modificărilor normelor actuale de concurență pentru a permite acțiuni de punere în aplicare, menținând competitivitatea piețelor.

În esență, noul instrument de concurență va oferi Comisiei competențe suplimentare semnificative pentru a investiga anumite piețe (probabil piețele digitale și „Big Tech”, dar posibil o gamă mai largă de piețe) și îi va permite să impună remedii structurale sau comportamentale cu potențial foarte amplu.

Acest proiect de regulament s-a aflat în consultare publică până în luna septembrie a acestui an, adoptarea lui de către Comisie fiind planificată în cursul lunii decembrie.

➲ Regulamentului 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (P2B)

Începând cu data de 12 Iulie 2019 la nivelul Uniunii (inclusiv România) se aplică prevederile Regulamentului 2019/1150 (P2B) care vizează serviciile de intermediere online și motoarelor de căutare online care oferă bunuri sau servicii consumatorilor din UE.

Regulamentul se aplică unei categorii extinse de platformelor online, afectând aproape 7 000 de servicii de intermediere online care operează în UE, printre care enumeram:

🗹 site-urile de publicitate online și licitații online;

🗹 marketplace-urile;

🗹 marketplace-urile de aplicații software;

🗹 retelele de social media;

🗹 motoarele de căutare, etc.

Regulamentul UE privind relațiile platforma-to-business (P2B regulament), care a intrat în vigoare în iulie 2019 este primul set de reguli vreodată crearea unui târg, mediu de afaceri transparent și previzibil pentru întreprinderile mici și comercianți pe platforme on - line.

Împreună cu noile reguli, Comisia a creat Observatorul economiei platformei online pentru a monitoriza ultimele tendințe din acest sector. Platformele trebuie să respecte Regulamentul P2B înainte ca acesta să înceapă să se aplice la 12 iulie 2020.

Puteți citi  mai multe despre Legea privind guvernanța datelor aici.

Impactul noilor reglementări

Comisia își propune să consolideze piața unică digitală a UE, să clarifice și să sporească normele de răspundere a serviciilor digitale și să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Deși pachetul DSA ajută la clarificarea regulilor pentru majoritatea serviciilor digitale, acesta ar putea da naștere și unor obligații sporite pentru marile platforme online precum Facebook, Google, Microsoft, Apple etc.

 

Este de așteptat ca DSA să aibă un impact transformator general asupra marilor campioni din domeniul tehnologiei corporative la nivel global și asupra modelelor lor de afaceri de a furniza servicii de internet și digitale către 500 de milioane de consumatori europeni.

Ada Lovelace Institute a oferit câteva exemple ale efectelor DSA asupra marilor platforme online:

➲ interzicerea utilizării datelor generate de activitatea clienților săi, cu excepția cazului în care aceste date sunt puse la dispoziția lor (de exemplu, Amazon ar trebui să înceapă să partajeze datele de vânzare a cărților cu editorii care vând prin platforma sa sau să nu mai folosească aceste date în totalitate);

➲ interzicerea combinării datelor comportamentale ale utilizatorilor de pe platformă cu datele colectate de la terți (de exemplu, alte site-uri web) fără acordul utilizatorilor;

➲ interzicerea clasării preferențială a ofertelor proprii ale platformelor în rezultatele căutării acestora;

➲ interzicerea preinstalării aplicațiilor proprii pe dispozitivele fabricate (utilizatorii ar trebui să aibă libertatea de a alege cu privire la software-ul pe care doresc să îl ruleze pe dispozitivul lor);

➲ interzicerea impunerii utilizatorilor să utilizeze un anumit furnizor de e-mail pentru a accesa alte servicii oferite de platformă (de exemplu, Android nu va mai putea solicita o adresă Gmail).

În ciuda unui decalaj evident mai ales în sectorul tehnologic, companiile europene pierzând tot mai mult teren în urma concurenților internaționali pe piața serviciilor digitale globale în ultimii cincisprezece ani, majoritatea fondatorilor sunt de acord că startup-urile europene ar trebui să beneficieze de un tratament preferențial de la factorii de decizie europeni și că reglementarea este o oportunitate pentru Europa de a obține un avantaj competitiv în atragerea investițiilor și talentelor. Aproape 60 la sută dintre investitori și capitaliștii de risc consideră că startup-urile tehnologice europene pot concura la nivel global, conform studiului realizat de Atomico.

Noile măsuri DSA sunt concepute pentru a stopa declinul inovator al Europei și pentru a crește competitivitatea globală europeană. Astfel, implementarea acestor măsuri ar trebui să încurajeze companiile din UE să crească rata de inovare și competitivitate globală a Europei în serviciile digitale.

Acest lucru se traduce prin noi oportunități de business de care companiile din Europa ar trebui să profite din plin.

Vrei să discutăm mai multe despre Digital Service Act si cum te poate impacta? Trimite-ne un mesaj la https://decalex.ro/contact și hai să ne cunoaștem!

Share:
Decalex
Autor: DECALEX

PUNE O INTREBARE