GDPR și monitorizarea calculatoarelor

Article Monitorizare calculatoare conform GDPR

În prezent, tehnologia pătrunde tot mai profund în funcționarea afacerilor noastre. Un exemplu al acestei infiltrări tehnologice este reprezentat de monitorizarea calculatoarelor, un domeniu în care se utilizează diverse aplicații pentru a supraveghea și gestiona activitățile desfășurate de angajați pe aceste dispozitive. Printre aceste aplicații se numără monitorizarea mail-urilor, care poate fi implementată pentru a analiza corespondența electronică și pentru a preveni utilizarea abuzivă sau transferul neautorizat de informații sensibile. De asemenea, monitorizarea tastaturii reprezintă o altă modalitate prin care se poate superviza activitatea pe calculator, monitorizând tastarea și apăsările de taste pentru a detecta posibile amenințări sau activități nedorite.

Aplicații de monitorizare folosite în companii

Angajatorii pot utiliza diverse aplicații și instrumente de monitorizare pe calculatoarele angajaților pentru a gestiona și evalua eficiența activității acestora. Aceste aplicații sunt concepute pentru a monitoriza aspecte variate ale utilizării computerului în timpul orelor de lucru sau în afara lor - după cum sunt setate. Iată câteva exemple comune de astfel de aplicații:

 1. Software de Monitorizare a Timpului: Aceste aplicații monitorizează timpul petrecut de angajați pe diferite activități și proiecte. Ele pot înregistra perioadele de lucru, pauzele, și pot genera rapoarte detaliate despre modul în care este utilizat timpul.
 2. Software de Monitorizare a Activității pe Ecran: Acest tip de aplicație înregistrează activitățile desfășurate pe ecran, capturând capturi de ecran la intervale regulate sau înregistrează activitatea înregistrată pe ecran. Aceasta poate include site-uri web vizitate, documente deschise sau aplicații utilizate.
 3. Software de Monitorizare a Tastaturii: Unele aplicații pot urmări tastarea angajaților pentru a evalua ritmul de lucru și a identifica activități suspecte.
 4. Sisteme de Monitorizare a E-mailurilor: Pentru a gestiona comunicarea electronică, angajatorii pot implementa sisteme de monitorizare a e-mailurilor. Acestea pot examina conținutul mesajelor, atașamentele și pot identifica cuvinte cheie.

Este important să se menționeze că monitorizarea angajaților trebuie să fie implementată cu respectarea legislației privind confidențialitatea și să respecte drepturile angajaților. În plus, o comunicare deschisă între angajatori și angajați cu privire la astfel de practici poate contribui la înțelegerea reciprocă și la evitarea potențialelor conflicte.

Drepturile angajaților

Legea privind protecția datelor și normele privind respectarea vieții private pot influența în mod semnificativ modul în care angajatorii pot monitoriza activitățile angajaților. Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează dreptul la respectarea vieții private și de familie conform articolului 8. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis decizii care au stabilit că supravegherea constantă sau invazivă la locul de muncă poate încălca acest drept.

Un exemplu este decizia Barbulescu vs. România (CEDO, 2017), care a stabilit că monitorizarea corespondenței private a angajaților de către angajatori poate încălca drepturile la viață privată și la corespondență. Curtea a examinat cazul unui angajat care a fost concediat în urma monitorizării activității sale pe Yahoo Messenger de către angajator. CEDO a concluzionat că, deși angajatorii au dreptul de a monitoriza activitățile angajaților, trebuie să informeze angajații în prealabil și să găsească un echilibru rezonabil între interesele angajatorului și drepturile angajaților la viață privată.

Conformitatea legală și GDPR

Monitorizarea calculatoarelor la locul de muncă trebuie să respecte atât cerințele legale generale, cât și prevederile GDPR, asigurând protejarea drepturilor angajaților. Câteva aspecte care trebuie luate în considerare sunt:

 1. Temeiul legal: Monitorizarea la locul de muncă necesită o bază legală. Aceasta poate fi necesitatea îndeplinirii unui contract, îndeplinirii unei obligații legale, protejarea intereselor vitale, executării unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice. De asemenea, monitorizarea poate fi legală dacă este în interesul legitim al angajatorului și dacă acest interes nu intră în conflict cu drepturile fundamentale ale angajaților. În acest caz, angajatorii trebuie să efectueze o evaluare a interesului legitim (LIA) pentru a asigura necesitatea și proporționalitatea monitorizării.
 2. Drepturile angajaților conform GDPR: GDPR conferă angajaților drepturi precum accesul la date, rectificarea informațiilor inexacte, ștergerea datelor personale în anumite condiții, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor. Angajații au, de asemenea, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în anumite circumstanțe.
 3. Informarea prealabilă: Angajatorii trebuie să furnizeze angajaților informații clare despre monitorizarea planificată, inclusiv scopurile, tipurile de date colectate și modalitățile de utilizare. Acest aspect vizează și necesitatea de a informa despre drepturile angajaților în ceea ce privește protecția datelor.
 4. Limitarea scopului: Datele colectate prin monitorizare ar trebui să fie relevante și proporționale cu scopurile declarate. Monitorizarea nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite.
 5. Securitatea datelor: Toate datele colectate prin monitorizare trebuie să beneficieze de măsuri adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat sau pierderea acestora. Implementarea unor protocoale de securitate este esențială în conformitate cu cerințele GDPR.
 6. Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA): Pentru monitorizarea extinsă, este necesară realizarea unei DPIA pentru a evalua impactul potențial asupra vieții private a angajaților și pentru a identifica măsurile de atenuare necesare.

 

Este important să se abordeze monitorizarea la locul de muncă cu atenție și să se implementeze măsuri care să respecte atât cerințele legale, cât și drepturile fundamentale ale angajaților conform GDPR. Pentru a va asigura conformitatea adecvată ne puteti scrie la office@decalex.ro

Share:
DECALEX TEAM
Autor: DECALEX TEAM We make privacy easy

PUNE O INTREBARE