Intreprinderile sociale - infiintare, facilitati si obligatii

Article Intreprinderile sociale - infiintare, facilitati si obligatii

In anul 2015, a fost publicat in Monitorul Oficial actul normativ privind infiintarea intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie, mai exact Legea 2019/2015. Incepand cu 12 februarie 2016 exista in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Muncii,  Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socialadocument ce poate fi consultat pe site-ul institutiei.


Ne-am documentat pentru voi si am extras cele mai importante informatii despre intreprinderile sociale.


Iata ce prevede proiectul de hotarare de guvern privind:
  • INFIINTAREA UNEI INTREPRINDERI SOCIALE: Societatile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociatiile, fundatiile, case de ajutor reciproc ale salariatilor sau ale pensionarilor, societatile agricole, dar si alte categorii de persoane juridice de drept privat, care demonstreaza care desfasoara o activitatea cu rol social pot deveni intreprinderi sociale prin obtinerea unui ATESTAT, ce are o valabilitate de 5 ani de zile din momentul emiterii si va contine o serie, un numar si data eliberarii.
    Pentru a obtine acest atestat, entitatile interesate trebuie sa transmita catre agentia de ocupare a fortei de munca, in a carei raza tritoriala isi au sediul, o cerere pentru acordarea atestatului.


  • OBLIGATIILE UNEI INTREPRINDERI SOCIALE: dupa obtinerea atestatului, o intreprindere sociala trebuie sa actioneze in scop social si/sau in interesul general al comunitatii, sa aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare, sa se oblige sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale, sa aplice principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8, sa comunice agentiei de ocupare a fortei de munca orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare, sa comunice rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, sa publice, in termen de trei luni de la incheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

  • FACILITATILE UNEI INTREPRINDERI SOCIALE DE INSERTIE: inainte de a enumera facilitatile, trebuie sa definim ce este o intreprindere sociala de insertie. Astfel, potrivit Legii 219/2015, o intreprindere sociale de insertie este intreprinderea sociala care are permanent cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestora sa reprezinte minimum 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor. Intreprinderile sociale de insertie pot solicita acordarea unei marci sociale, care va cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu. De asemenea, intreprinderile sociale de insertie vor putea fi finantate din surse publice si/sau private, nationale ori internationale, vor beneficia de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor social, ele pot beneficia de spatii si/sau terenuri aflate in domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, de  sprijin in promovarea produselor realizate si/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrarilor executate in comunitate, precum si in identificarea unor piete de desfacere a acestora, sprijin in promovarea turismului si activitatilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric si cultural local, dar si alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii.
    Daca sunteti interesati sa aflati mai multe despre intreprinderile sociale, dar si sa infiintati o astfel de intreprindere, nu ezitati sa ne scrieti pe office@decalex.ro.

Share:
Decalex
Autor: DECALEX

PUNE O INTREBARE