Navigarea cerintelor GDPR: Marketing Direct si alte operatiuni de marketing

Article Navigarea cerintelor GDPR: Marketing Direct si alte operatiuni de marketing

Introducere:

În sfera comunicării electronice, conceptul de e-Privacy și impactul său asupra marketingului direct a câștigat o atenție semnificativă. Acesta cuprinde orice activitate de publicitate în care persoanele fizice sau organizațiile trimit mesaje de marketing direct destinatarilor identificați sau identificabili care utilizează servicii de comunicare electronică. Definiții similare sunt adoptate în diverse țări europene în cadrul legislațiilor lor naționale.

Factorii care influențează regulile de marketing direct: Mai mulți factori influențează aplicarea regulilor specifice în implementarea marketingului direct prin e-mail, precum și a oricărui alt tip de marketing direct care este supus comunicațiilor electronice. Considerațiile cheie includ dacă destinatarul este un client existent al companiei sau organizației, precum și dacă destinatarul este o persoană fizică sau o entitate legală. 

Marketing Direct prin E-mail către Clienții Existenți: 

 

Marketingul direct prin e-mail către clienții existenți poate fi realizat pe două baze legale: consimțământ prealabil sau interes legitim.

  1. Consimțământ: Consimțământul obținut în scopuri de marketing direct reprezintă baza legală specificată în Directiva privind e-Privacy și trebuie să respecte condițiile de validitate stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Consimțământul trebuie să fie acordat liber, cu un act affirmativ, specific, informat și însoțit de o descriere clară a scopului prelucrării datelor. Acesta trebuie să includă, de asemenea, informații referitoare la partajarea datelor cu partenerii, procesul de retragere și o referință la notificarea de confidențialitate a companiei.
  2. Interes legitim: GDPR permite în mod explicit utilizarea interesului legitim ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Aceasta este o calificare secundară bazată pe o excepție a Directivei privind e-Privacy menționată anterior. Pentru a îndeplini această cerință, trebuie să fie stabilită o relație existentă cu destinatarul, așa cum s-a descris anterior, și să fie în mod rezonabil de așteptat ca datele lor să fie utilizate în scopuri de marketing. Evaluarea interesului legitim implică un test de echilibrare, iar se recomandă evaluarea de către experți. Mai multe detalii despre acest aspect pot fi găsite în Opinia 06/2014 cu privire la conceptul de interese legitime ale operatorilor de date cu caracter personal.

 În plus, Directiva privind e-Privacy menționează și alte condiții care trebuie îndeplinite atunci când se bazează pe excepție și nu pe consimțământ ca bază legală. În acest caz, interesul legitim poate fi utilizat ca bază legală pentru marketingul direct atunci când comunicarea face clară intenția de a utiliza e-mailul în scopuri de marketing direct, oferind destinatarului posibilitatea de a se opune. Conținutul e-mailurilor de marketing direct ar trebui să fie legat de produsele sau serviciile similare celor obținute în timpul tranzacției anterioare, iar marketingul direct efectuat pe baza interesului legitim în cadrul excepției poate fi realizat doar de operatorul cu care destinatarul a avut deja o relație stabilită și nu de alți operatori. 

Marketing Direct prin E-mail către Clienți Non-Companie/Organizație: 

 

Atunci când vizează persoane care nu fac parte din baza de clienți existenți a companiei, este important să se facă distincție între persoanele fizice și entitățile legale.

  1. Marketing Direct prin E-mail către Persoane Fizice (Utilizatori): Pentru persoanele care se încadrează în categoria de "utilizatori" conform Directivei privind e-Privacy, marketingul direct prin e-mail poate fi efectuat numai cu consimțământul lor prealabil. Consimțământul obținut trebuie să fie în conformitate cu regulile specificate în GDPR.
  2. Marketing Direct prin E-mail către Entități Legale: E-mailurile de marketing trimise către entități legale, obținute din surse publice precum site-uri de internet sau registre publice, pot fi efectuate fără consimțământ prealabil. Este necesar să se asigure conformitatea cu cerințele stabilite în legislația relevantă. 

 

Alte considerații pentru operațiunile de marketing 

 

Este important de menționat că majoritatea cerințelor descrise mai sus se aplică și pentru alte operațiuni de marketing în afară de marketingul direct, de exemplu, newslettere, profilare, analize încorporate în paginile web sunt doar câteva exemple în care aplicarea Directivei privind e-Privacy impune aceleași cerințe. 

Acest lucru se datorează faptului că legea solicită consimțământul pentru orice stocare, acces sau utilizare a informațiilor pe terminalul utilizatorului atât timp cât aceasta nu este strict necesară pentru a oferi serviciul solicitat de către utilizator. Acest lucru înseamnă că consimțământul este necesar chiar și în absența datelor cu caracter personal, prin urmare cookie-urile plasate în browserul utilizatorului, newsletterele, toate urmând aceleași cerințe.

Newslettere 

Newsletterele sunt instrumente importante pentru implicarea clienților și menținerea unei importanțe ridicate a profilului unei companii atunci când sunt realizate în mod corespunzător. Newsletterele nu necesită cantități mari de informații despre utilizatori, în timp ce uneori cresc eficiența produselor companiei într-o mare măsură. Cu toate acestea, chiar și cu datele personale reduse necesare, ele sunt în continuare supuse cerințelor legii. 

Profilare 

În peisajul dinamic al marketingului direct, profilarea a apărut ca o unealtă puternică, revoluționând modul în care companiile înțeleg și se angajează cu publicul lor țintă. Tehnicile de profilare, care cuprind o gamă largă de metode și tehnologii de analiză a datelor, permit afacerilor să pătrundă mai adânc în comportamentul, preferințele și aspirațiile consumatorilor, permițându-le să elaboreze strategii de marketing personalizate și captivante. Cu toate acestea, în ceea ce privește profilarea, este necesară o atenție sporită în implementarea unor astfel de strategii, deoarece acestea sunt adesea percepute ca având un impact deosebit asupra indivizilor datorită naturii lor intruzive. 

Analitics încorporat în site-ul web 

Fără îndoială, site-ul web este una dintre opțiunile cele mai frecventate pe care un client le are pentru a se angaja cu compania și a se familiariza cu imaginea, produsul și aspectele generale ale companiei. Unele dintre cele mai importante informații pot fi obținute prin mijloace precum analitica sau utilizarea anumitor declanșatoare, etichete, cookie-uri și surse încorporate de diverse tipuri (cum ar fi fonturile Google, de exemplu). Dacă oricare dintre acestea nu servește direct unui serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, utilizarea datelor dispozitivului pentru a se conecta la site, sau plasarea unui cookie pentru a permite funcționalitatea coșului de cumpărături, etc.), atunci acestea sunt supuse cerințelor legii, în special consimțământul este necesar. 

Rezumat al cerințelor aplicabile

 

  1. Transparență: Indivizii trebuie să primească informații clare și concise despre activitățile de prelucrare, inclusiv scopurile, logica implicată și consecințele potențiale. Aceste informații ar trebui incluse în notificarea de confidențialitate sau comunicate la momentul colectării datelor.
  2. Bază Legală: Profilarea în scopuri de marketing direct, newsletterele, cookie-urile, etc. necesită o bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Cele mai comune baze legale în marketing (așa cum s-a menționat anterior) sunt consimțământul și interesul legitim. Consimțământul trebuie să fie liber, specific, informat și neechivoc. Interesul legitim ar trebui evaluat în funcție de necesitatea și echilibrul de interese între companie și individ.
  3. Dreptul de a obiecta: Persoanele fizice au dreptul de a se opune activităților de prelucrare desfășurate în scopuri de marketing direct. Acest lucru ar trebui să le fie comunicat în mod clar și ar trebui să li se ofere un mecanism de dezabonare ușor și accesibil (de exemplu, un link de "dezabonare" trebuie să fie inserat în fiecare comunicare prin newsletter). Odată ce se primește o obiecție, societatea ar trebui să înceteze activitatea de prelucrare în scopuri de marketing.
  4. Minimizarea datelor: Activitățile de prelucrare ar trebui să se desfășoare având în vedere principiul minimizării datelor. Doar datele necesare și relevante ar trebui să fie utilizate pentru crearea de profiluri, iar datele excesive sau inutile ar trebui evitate.
  5. Luarea automată a deciziilor: Profilarea nu ar trebui să conducă la luarea automată a deciziilor care produc efecte juridice sau efecte semnificative similare asupra persoanelor fizice fără consimțământul explicit al acestora. În cazul în care este vorba de luarea automată a deciziilor, persoanelor fizice ar trebui să li se ofere dreptul la intervenție umană, să își exprime punctul de vedere și să conteste decizia.

Este important ca societățile implicate în marketingul direct să efectueze evaluări ale impactului asupra protecției datelor (DPIA) atunci când activități precum crearea de profiluri implică riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. DPIA-urile ajută la identificarea și atenuarea riscurilor potențiale și la asigurarea conformității cu reglementările aplicabile.

Concluzie

Multe companii percep acest mediu juridic și cerințele sale ca pe o povară, însă câștigarea încrederii utilizatorilor și respectarea aspectelor este, de asemenea, o oportunitate de consolidare a mărcii, precum și de creștere a satisfacției clienților în interacțiunea acestora cu compania, ceea ce, la rândul său, duce la mai puține reclamații.

Este întotdeauna recomandat să se consulte cu un profesionist pentru impactul asupra protecției datelor înainte de a implementa noi operațiuni, astfel încât acestea să poată fi configurate pentru a servi scopurilor organizațiilor, fiind în același timp plângeri cu legea.

 

Share:
Decalex
Autor: DECALEX

PUNE O INTREBARE