Noi reguli pentru marketplace-uri, motoare de căutare si alti intermediari online. Regulamentul 2019/1150 (P2B)

Article Regulamentul 2019/1150 (P2B). Noi reguli pentru marketplace-uri, motoare de căutare si alti intermediari online.

Începând cu data de 12 Iulie la nivelul Uniunii (inclusiv România) se aplică prevederile Regulamentului 2019/1150 (P2B) care vizează serviciile de intermediere online și motoarelor de căutare online care oferă bunuri sau servicii consumatorilor din UE.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca marketplace-urile sau ceilalți furnizori de servicii intermediere online ca să li se aplice legislația europeană?

În primul rând, comerciantii care utilizează serviciile de intermediere online ar trebui să fie stabiliți în Uniune.

În al doilea rând, comercianții care utilizează serviciile de intermediere online ar trebui ca, prin furnizarea acestor servicii, să își ofere bunurile sau serviciile consumatorilor situați în Uniune cel puțin pentru o parte a tranzacției. 

Dacă aceste condiții nu sunt întrunite cumulativ, Regulamentul P2B nu este aplicabil.

Cui se aplică noul Regulament P2B?

Regulamentul se aplică unei categorii extinse de platformelor online, afectând aproape 7 000 de servicii de intermediere online care operează în UE, printre care enumeram:

 • site-urile de publicitate online și licitații online;
 • marketplace-urile;
 • marketplace-urile de aplicații software;
 • retelele de social media;
 • motoarele de căutare, etc.

Căror activități NU se aplică Regulamentul P2B?

Regulamentul P2B nu de aplica următoarelor tipuri de servicii:

 • serviciilor de intermediere online „peer-to-peer” dacă nu avem un intermediar de servicii;
 • serviciilor de intermediere online exclusiv business-to-business care nu sunt oferite consumatorilor;
 • campaniilor de publicitate online și schimburilor publicitare online care nu sunt furnizate cu scopul de a facilita inițierea tranzacțiilor directe și care nu presupun o relație contractuală cu consumatorii;
 • serviciile de îmbunătățire a software-ului motoarelor de căutare (de ex. price.ro, google etc);
 • serviciile privind software-uri ce blochează publicitatea (de ex: ad blocker);
 • interfețele tehnologice care doar fac legătura între hardware și aplicații cu excepția situației in care astfel de funcționalități sau interfețe pot fi direct conectate la anumite servicii de intermediere online sau pot fi auxiliare acestora;
 • servicii de plată online.

Reguli noi privind Termenii și Condițiile

Furnizorii de servicii de intermediere online vor trebui să facă modificări în contractele lor astfel incat sa respecte noile prevederi:

 • termenii și condițiile trebuie sa fie ușor accesibile pe parcursul tuturor etapelor relației comerciale, inclusiv pentru comerciantii ce utilizează servicii de intermediere online în etapa precontractuală;
 • Termenii și condițiile ar trebui redactate într-un limbaj simplu și inteligibil ușor de parcurs;
 • Termen minim de preaviz de 15 zile pentru modificările aduse T&C și dreptul utilizatorilor de servicii de intermediere online de a rezilia contractul în cazul în care nu sunt de acord cu modificările propuse;
 • 30 de zile de preaviz minim pentru rezilierea contractului, care trebuie să fie însoțită de motive pentru care marketplace-ul/motorul de căutare ia astfel de măsuri;
 • Informații privind dreptul utilizatorului de servicii de intermediere online de a rezilia contractul;
 • Obligația de a explica impactul pe care contractul îl are asupra proprietății utilizatorului de servicii de intermediere online și asupra drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Descrierea explicită a accesului la datele personale și la alte date furnizate sau generate de utilizatorul de afaceri după expirarea contractului;
 • Detalii despre cel puțin doi mediatori care pot fi utilizați pentru soluționarea litigiilor dintre furnizorul de servicii online și utilizatorul de servicii de intermediere online.

Reguli noi privind mecanismele de ranking (ierarhizare) al produselor/serviciilor

Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligați să explice în termeni și condiții principalii parametri care determină clasificarea comerciantilor ce le folosesc serviciile de intermediere online, inclusiv motivele pentru care parametrii în cauză sunt importanți.

Descrierea ar trebui să includă, de asemenea, o explicație a posibilității comerciantului ce utilizează serviciul de intermediere online să influențeze în mod activ clasificarea în raport cu remunerați. Acești parametri pot include orice criterii generale, procese, semnale specifice încorporate în algoritmi sau alte ajustări utilizate în legătură cu clasificarea.

Furnizorii de motoare de căutare online ar trebui să furnizeze, de asemenea, o descriere actualizată a principalilor parametri și importanța lor relativă în determinarea clasamentului tuturor site-urilor indexate. În conformitate cu această descriere, o astfel de descriere trebuie să permită utilizatorilor site-urilor web ale comerciantilor să înțeleagă în mod adecvat dacă și în ce măsură sunt luate în considerare anumite caracteristici de proiectare ale site-ului web în cauză. De asemenea, este necesară o explicație a oricărei posibilități pentru utilizatorii site-ului corporativ de a influența în mod activ clasificarea în raport cu remunerarea și o explicație a efectelor sale relative.

Atunci când nu există o relație contractuală între furnizorii de motoare de căutare online și utilizatorii site-urilor web, descrierea de mai sus ar trebui să fie disponibilă publicului într-o locație evidentă și ușor accesibilă pe motorul de căutare online. Orice zonă a site-ului care solicită utilizatorilor să se conecteze / registru, nu sunt considerate ca fiind evidente și ușor accesibile.

Foarte important de reținut, este faptul că Regulamentul P2B prevede că atât furnizorii de servicii de intermediere online, cât și motoarele de căutare online NU sunt obligate să dezvăluie funcționarea detaliată a mecanismelor lor de clasificare, inclusiv algoritmii relevanți.

Reguli noi privind beneficiile extra sau up-sales-ul

În primul rând Regulamentul defineste foarte clar ce intra în categoria bunurilor și serviciilor auxiliare produsului/serviciului principal achiziționat. Astfel sunt considerate beneficii extra bunurile și serviciile oferite consumatorului in completare la bunul sau serviciul primar oferit.

Bunurile și serviciile auxiliare vizează produse care, în mod obișnuit, depind de bunul sau serviciul principal și au o legătură directă cu acesta pentru a funcționa. Exemplele de servicii auxiliare includ serviciile de reparații pentru un anumit bun sau garanțiile extra pentru produsul achiziționat, precum asigurarea la închirierea unui autoturism. Intra in aceeași categorie instrumentele de actualizare sau personalizare în legătură cu produsul principal.

Furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui să prevadă în termenii și condițiile lor o descriere a tipurilor de bunuri și servicii auxiliare oferite atunci când oferă consumatorilor bunuri sau servicii auxiliare. Descrierea nu trebuie să menționeze bunul sau serviciul, ci mai curând tipul de produs care este oferit în completare la produsul primar al întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere online.

Este obligatoriu ca această descriere să menționeze dacă și în ce condiții îi este permis unei întreprinderi utilizatoare de servicii de intermediere online să ofere propriul bun sau serviciu auxiliar în plus față de bunul sau serviciul primar pe care îl oferă prin serviciile de intermediere online.

Produsele proprii ale marketplace-ului si concurenta neloiala cu produse similare ale comerciantului listat in marketplace

În cazul în care un marketplace oferă anumite bunuri sau servicii  proprii consumatorilor si concurează  direct cu comerciantii care vand produsele prin intermediul marketplace-ului poate reprezenta pentru marketplace un stimulent economic și există posibilitatea de a utiliza controlul său pentru a oferi avantaje tehnice sau economice propriilor servicii/bunuri.

Un astfel de comportament ar putea submina concurența loială și ar limita posibilitățile de alegere ale consumatorilor. În astfel de situații, în special, este important ca marketplace-ul să acționeze într-un mod transparent și să ofere o descriere adecvată a oricărui tratament diferențiat (ranking) și să specifice motivele acestuia, indiferent dacă este furnizat prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice.

Comercianții pot fi limitați de marketplace-uri în folosirea prețurilor preferențiale?

Conform prevederilor Regulamentului P2B marketplace urile pot, în anumite cazuri, să limiteze posibilitatea comercianților ce utilizează marketplace urilor de a oferi bunuri sau servicii consumatorilor în condiții mai favorabile prin alte mijloace decât prin intermediul market place-ului respectiv.

În aceste cazuri, marketplace-ul ar trebui să expună motivele pentru care au luat o astfel de decizie, referindu-se în special la principalele considerente de ordin economic, comercial sau juridic pentru aplicarea respectivelor restricții. Această obligație de transparență nu ar trebui, totuși, să fie înțeleasă ca afectând evaluarea legalității unor astfel de restricții în temeiul altor acte ale Uniunii sau al legilor statelor membre care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv în domeniul concurenței și al practicilor comerciale neloiale, și nici aplicarea unor astfel de legi.

Schimburile de date personale intre market-place si comerciantul listat pe platforma

Conform Regulamentului P2B capacitatea de a accesa și de a utiliza datele, inclusiv datele cu caracter personal, are o valoare economica ridica pentru ambele părți implicate in tranzacție. În consecință, este important ca marketplace urile să ofere comercianților ce utilizează marketplace-ul o descriere clară a tipului de date,  a naturii și a condițiilor de acces și de utilizare a categoriilor de date. Descrierea ar trebui să fie proporțională vizeaza condițiile generale de acces.

În ansamblu, descrierea ar trebui să permită întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online să înțeleagă dacă pot utiliza datele pentru a spori crearea de valoare, inclusiv prin reținerea eventuală a serviciilor de date furnizate de terți.

Este important pentru comerciantul ce utilizează marketplace-ul sa știe dacă marketplace-ul  partajează sau nu cu terțe părți orice date care au fost generate prin utilizarea serviciului de intermediere online. În special, comercianții ar trebui să fie informați cu privire la orice partajare de date cu terți efectuată în scopuri care nu sunt necesare pentru a asigura buna funcționare a serviciilor de intermediere online; cum ar fi, dacă furnizorul valorifică datele în scopuri comerciale.

Pentru a le permite întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online să își exercite pe deplin drepturile de a influența o astfel de partajare a datelor, furnizorii de servicii de intermediere online ar trebui, de asemenea, să facă referire în mod explicit la orice posibilități care permit renunțarea la partajarea datelor, dacă acestea există în relația lor contractuală cu întreprinderea utilizatoare de servicii de intermediere online în cauză,

De asemenea regulamentul P2B reaminteste ca prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să se facă în conformitate cu GDPR.

Care sunt sancțiunile pentru încălcarea Regulamentului P2B?

Conform proiectului de lege propus de Consiliul Concurenței acesta poate stabili ca sancțiune principală, după caz:

 •   aplicarea unui avertisment;
 •     aplicarea unei amenzi contravenționale

Neregulile descoperite de Consiliul Concurenței se sancţionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri relevantă obținută de furnizorul de servicii de intermediere online în anul financiar anterior.

Dacă ai un marketplace sau un alt serviciu de intermediere online și vrei sa afli in mod concret ce ai de făcut pentru a fi conform cu prevederile Regulamentului P2B ne poți scrie la office@decalex.ro.

Nota Bene: exemplele și condițiile marketplace urilor prezentate in articol sunt aplicabile tuturor serviciilor de intermediere online prevăzute de Regulamentul P2B.

Share:
Cristiana Deca
Autor: Cristiana Deca Expert in protectia datelor, Privacy UX, Business Consultant
Cristiana are o experienta de 10 ani in antreprenoriat, timp in care a dezvoltat mai multe business-uri in diverse domenii. Pasionata de protectia datelor si project management, de 7 ani coordoneaza proiectele de implementare a strategiilor GDPR in companii.

PUNE O INTREBARE