“Plata” cu date personale a fost reglementată în România

Article “Plata” cu date personale a fost reglementată în România| Decalex

Recent Guvernul României a transpus Directiva (UE) 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale, în Ordonanța de Urgență 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare începând cu 9 ianuarie 2022.

 

Ce prevede Ordonanța?

Ordonanța urmărește să protejeze cumpărătorii care vor achiziționa servicii sau produse digitale (precum muzică, filme, cărți, jocuri video, software, etc.) prin oferirea datelor proprii cu caracter personal (adresa de e-mail, nume, prenume, date de contact, etc.). Nu rare sunt situațiile în care în schimbul unui serviciu digital, spre exemplu descărcarea unui document, unei cărți în format pdf, am fost nevoiți să ne oferim datele cu caracter personal pentru a beneficia de acel serviciu, prezentat ca a fi “gratuit”. De fapt, în acele momente am putea spune că am achitat cu datele noastre personale. Astfel, acest tip de achiziție este deja utilizat, deseori fără a-i conștientiza natura de “achiziție”, deoarece modalitatea uzuală de plată utilizată în prezent o reprezintă banii.

Prin ordonanța 141/2021 este recunoscută din punct de vedere legal această modalitate de plată prin date cu caracter personal, iar consumatorilor le sunt recunoscute aceleași drepturi care le revin și celor care achiziționează servicii cu ajutorul banilor.

 

Potrivit Directivei Uniunii Europene 2018/1972, se menționează faptul că „în economia digitală, participanții pe piață consideră din ce în ce mai mult că informațiile despre utilizatori au o valoare monetară. Serviciile de comunicații electronice sunt adesea furnizate utilizatorului final nu numai în schimbul unei contraprestații pecuniare, dar din ce în ce mai mult și în special în schimbul furnizării de date cu caracter personal sau a altor date.” Astfel, la nivel intracomunitar, cel puțin încă din 2018 a început să se conștientizeze faptul că datele cu caracter personal reprezintă o adevărată opțiune de plată, în detrimentul banilor, prin valoarea pecuniară pe care o pot avea datele cu caracter personal.

 

Ce drepturi au consumatorii potrivit Ordonanței?

Pe scurt, consumatorii ce achiziționează servicii sau produse digitale cu ajutorul datelor personale, și nu a banilor, vor beneficia de aceleași garanții care le revin cumpărătorilor care achită cu ajutorul banilor.

Menționăm cu titlu de exemplu următoarele drepturi:

  • Să beneficieze de un produs de calitate;
  • Să beneficieze de un produs conform cu prezentarea realizată de vânzător;
  • Să beneficieze de garanția funcționării corecte a produsului, pentru o anumită perioadă de timp;
  • De a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor;
  • La aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proporțională a prețului sau la încetarea contractului, etc.

 

Acest tip de cumpărător era protejat doar din perspectiva legislației privind protecția datelor, însă dispozițiile Ordonanței de Urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii nu se aplica acestora, întrucât datele personale nu erau calificate ca reprezentând un instrument de plată. Astfel, deși erau consumatori, aceștia nu beneficiau de drepturile prevăzute de dispozițiile protecției consumatorilor.

 

Care este domeniul de aplicare al Ordonanței?

Potrivit dispozițiilor legale din Ordonanță, obiectul acesteia îl reprezintă “anumite aspecte referitoare la contractele dintre comercianți și consumatori, ce au ca obiect furnizarea de conținut digital sau de servicii digitale, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și o bună funcționare a pieței interne.”

 

Prezenta ordonanță de urgență se aplică:

a) oricărui contract în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească un preț;

b) în cazul în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către comerciant pentru furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, sau pentru a-i permite comerciantului să respecte cerințele legale la care este supus, iar acesta nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

c) în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este dezvoltat în conformitate cu specificațiile consumatorului;

d) oricărui suport material care servește exclusiv ca suport al conținutului digital, cu excepția prevederilor art. 4 și 12 din Ordonanță.

 

Astfel, Ordonanța se aplică în cazul achiziționării serviciilor sau produselor digitale și plata acestora prin date cu caracter personal, însă nu și dacă aceste date furnizate de consumator vor fi prelucrate de comerciant doar pentru furnizarea bunului achiziționat (livrarea/trimiterea serviciului/conținutului digital) sau dacă datele furnizate sunt obligatorii în vederea respectării cerințelor legale care i se supun și utilizarea lor se limitează la acest scop. 

 

Problema care se va ridica o reprezintă delimitarea dintre necesitatea colectării datelor cu caracter personal pentru furnizarea serviciului achiziționat și colectarea acestor date ca metodă de plată. Astfel, în prima situație considerăm că vânzătorul ar trebui să se limiteze strict la datele necesare livrării produsului achiziționat și să respecte astfel și principiul minimizării datelor, prezent în dispozițiile GDPR (General Data Protection Regulation). Consumatorului trebuie să îi fie clar faptul că el achită cu datele sale personale, ci să nu fie convins de comerciant că serviciul respectiv îi poate reveni în mod gratuit.

 

Concluzie

Astfel, transpunerea Directivei (UE) 2019/770 în Ordonanța de Urgență 141/2021 reprezintă o măsură legislativă care vine în ajutorul consumatorilor care achiziționează servicii sau produse digitale prin plata cu datele proprii cu caracter personal, prin reglementarea și recunoașterea drepturilor acestora și prin transparentizarea acestui tip de achiziții care, cu siguranță, va prinde amploare în viitorul apropiat.

 

Pentru mai multe informații privind măsurile pe care le poate lua compania dumneavoastră pentru a asigura legalitatea prelucrării datelor consumatorilor, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail office@decalex.ro.

 

Share:
Decalex
Autor: DECALEX

PUNE O INTREBARE