Prelucrarea datelor privind sǎnǎtatea mintalǎ prin intermediul aplicațiilor și dispozitivelor mobile

Article Prelucrarea datelor privind sanatatea mintala prin intermediul aplicatiilor si dispozitivelor mobile | Decalex

Nu mai este o noutate faptul cǎ prin intermediul diverselor aplicații și dispozitive mobile pot fi prelucrate date cu caracter personal, care pot oferi indicii despre starea de sǎnǎtate a unei persoane. 

Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (GDPR) definește datele privind sǎnǎtatea ca fiind acele date legate de sănătatea fizică sau mintalǎ a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia.

Cât de ușor identificăm datele medicale?

Plecând de la aceastǎ definiție, ne putem întâlni cu situații în care, date cu caracter personal care la prima vedere par sǎ aibǎ un impact redus asupra confidențialitǎții, pot conduce la determinarea stǎrii de sǎnǎtate a unei persoane. Astfel, o singurǎ menționarea într-o aplicație a greutǎții unei persoane, fǎrǎ oferirea unor informații suplimentare (de ex. vârsta), nu permite identificarea informațiilor cu privire la starea de sǎnǎtate a respectivei persoane. Dacǎ am combina însǎ, informații legate de greutatea unei persoane cu informații legate de vârsta și sexul acelei persoane și le-am analiza evoluția de-a lungul timpului, am putea determina informații despre starea de sǎnǎtate a acelei persoane (de ex. riscul de obezitate, boli de inimǎ etc.).

Astfel cum am arǎtat mai sus, datele pot sǎ dezvǎlui informații legate atât de sǎnǎtatea fizicǎ a unei persoane cât și de sǎnǎtatea sa mintalǎ.

Plecând de la modul în care pot fi prelucrate datele privind sǎnǎtatea conform GDPR, ne-am aplecat atenția asupra unui comunicat din luna septembrie a acestui an, conform cǎruia compania Apple Inc. lucreazǎ la dezvoltarea unei tehnologii menite sǎ ajute la detectarea semnelor de depresie în rândul utilizatorilor sǎi.

Ce aduce nou tehnologia Apple?

Noua tehnologie ar urma sǎ fie rezultatul unei colaborǎri dintre Apple Inc., Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) și cercetǎtorii de la Biogen, o companie de biotehnologie specializatǎ în boli neurologice.

Plecând de la sudiul realizat de UCLA care presupune prelucrarea datelor de urmǎrire de la camerele video ale dispozitivelor mobile IPhone, tastaturǎ, care împreunǎ cu alte modele de sǎnǎtate pot sǎ identifice depresia și anxietatea, Apple și Biogen colaboreazǎ la o nouă aplicație care are ca scop detectarea timpurie a tulburărilor cognitive ușoare.

Prin utilizarea a cât mai multe date pentru a detecta modele în sănătatea mintalǎ a utilizatorului, algoritmii vor deveni tot mai preciși și vor putea detecta diverse boli mintale.

Este binecunoscut faptul cǎ existǎ aplicațiile Apple orientate spre îngrijirea sǎnǎtǎții, cum este cazul ceasurilor inteligente care utilizeazǎ diverse caracteristici care pot colecta, monitoriza și analiza datele de sǎnǎtate ale utilizatorilor, precum ritm cardiac sau activitate respiratorie.

Cu toate acestea, noua tehnologie ce se dorește a fi dezvoltatǎ, poate avea un impact mult mai puternic asupra prelucrǎrii datelor cu caracter personal, ținând cont de faptul cǎ nu vom fi în situația în care va avea loc identificarea unor aspecte care țin de greutatea unei persoane sau de ritmul sǎu cardiac, ci vor putea fi prelucrate informații legate de sǎnǎtatea mintalǎ a utilizatorului.

Studiile care vor conduce la un rezultat în procesul de dezvoltare al acestei noi tehnologii, se desǎșoarǎ de-a lungul a trei ani astfel cum a anunțat Apple și UCLA.

Cercetǎtorii vor compara datele prelucrate prin intermediul senzorilor dispozitivelor IPhone cu rǎspunsurile pe care participanții la studiu le vor oferi la întrebǎrile legate de modul în care se simt.

În ipoteza în care datele obținute în cadrul studiilor vor fi în concordanțǎ cu simptomele de depresie sau anxietate, Apple ar putea dezvolta o caracteristicǎ al cǎrei scop sǎ fie acela de a avertiza utilizatorul în cazul în care ar putea fi identificate semne de depresie sau anxietate, astfel încât acesta sǎ poatǎ solicita îngrijire într-o fazǎ incipientǎ bolii. 

Impactul tehnologiei asupra prelucrărilor de date

Implementarea unei astfel de tehnologii va fi cu siguranțǎ o provocare din perspectiva prelucrǎrii datelor cu caracter personal sub mai multe aspecte.

În primul rând, va fi necesarǎ o analizǎ a temeiului prelucrǎrii acestor date de sǎnǎtate, coroborat cu natura datelor ce urmeazǎ a fi prelucrate, și anume date care furnizeazǎ informații despre sǎnǎtatea mintalǎ a unei persoane.

Conform GDPR, prelucrarea datelor privind sǎnǎtatea este interzisǎ cu excepția unor situații expres prevǎzute de regulament, printre care situația în care persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specific, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern prevede ca interdicția de prelucrare a datelor să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate.

Deci, prelucrarea datelor privind sǎnǎtatea se va putea realiza pe baza consimțǎmântului explicit exprimat de utilizatorul aplicației.

Depresia clinicǎ este o tulburare de dispoziție frecventǎ dar serioasǎ potrivit Institutului Național de Sănătate Mintalǎ (INSM) din S.U.A. Potrivit INSM, simptome severe ale depresiei pot influența adesea modul în care o persoanǎ gândește, se simte sau capacitatea de gestionare a activitǎților zilnice precum somn, alimentație, mod de lucru.

Având în vedere faptul cǎ pentru a fi valabil, consimțǎmântul trebuie sǎ îndeplineascǎ o serie de condiții, va fi o provocare pentru dezvoltatorii acestei tehnologii sǎ facǎ dovada prelucrǎrii datelor cu caracter personal în baza unui temei legal care sǎ respecte prevederile GDPR, în condițiile în care datele prelucrate vizeazǎ disfuncții cognitive.

În al doilea rând, aplicația ce va încorpora noua tehnologie va trebui sǎ respecte principiul asigurǎrii protecției datelor încǎ de la momentul conceperii sale, astfel încât sǎ respecte prevederile GDPR.

Nu în ultimul rând, va fi interesant de urmǎrit cum va fi validatǎ o astfel de tehnologie din punct de vedere medical. 

De asemenea, deloc de neglijat va fi și analizarea unor posibile consecințe negative pe care le-ar putea genera o identificare greșitǎ a semnelor de depresie sau anxietate, prin intermediul unei aplicații care va avea la bazǎ scanarea facialǎ. 

Cu siguranțǎ lansarea pe piațǎ a acestei tehnologii va genera dezbateri atât ale specialiștilor din domeniul protecției datelor, cât și din domeniul medical și va necesita o analizǎ aprofundatǎ a impactului pe care aceasta l-ar putea avea asupra drepturilor și libertǎților utilizatorilor sǎi. 

 

Pentru informații suplimentare privind obligațiile GDPR ale soluțiilor de monitorizare medicale ne puteți scrie la office@decalex.ro 

Share:
Anca Stîngă
Autor: Anca Stîngă

Senior Privacy & Data Protection Consultant

PUNE O INTREBARE