Verificarea colectării de date personale pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din Paris 2024

Article Prelucrarea datelor personale pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din Paris 2024

Deoarece Jocurile Olimpice și Paralimpice mult anticipate din 2024 se apropie, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autoritatea franceză pentru protecția datelor, a inițiat o investigație amănunțită privind practicile de colectare a datelor în legătură cu acest eveniment. 

Având în vedere preocupările din ce în ce mai mari legate de confidențialitate și de securitatea datelor, această anchetă subliniază importanța protejării drepturilor persoanelor fizice în cadrul evenimentelor internaționale de amploare.

Jocurile olimpice și paralimpice nu reprezintă doar o platformă pentru probele atletice, ci și o inițiativă majoră în ceea ce privește gestionarea datelor. 

De la vânzarea de bilete la înregistrarea sportivilor, de la drepturile de difuzare până la sponsorizări, o multitudine de informații sunt colectate, procesate și utilizate. Cu toate acestea, volumul și sensibilitatea acestor date ridică întrebări pertinente cu privire la gestionarea și protecția lor.

 

Investigația CNIL urmărește să clarifice mai multe aspecte cheie:  • Consimțământ și transparență: Unul dintre principiile fundamentale ale protecției datelor este obținerea consimțământului explicit din partea persoanelor fizice pentru colectarea și prelucrarea datelor lor personale. CNIL urmărește să verifice dacă au fost luate măsuri adecvate pentru a se asigura că persoanele care participă sau asistă la jocurile olimpice au fost pe deplin informate cu privire la amploarea și scopul colectării datelor.


  • Măsuri de securitate a datelor: Având în vedere că amenințările cibernetice sunt în creștere, garantarea securității datelor colectate are o importanță majoră. CNIL va evalua soliditatea măsurilor de securitate instituite pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat, a breșelor de date și a altor riscuri cibernetice. Aceasta include evaluarea protocoalelor de criptare, a controalelor de acces și a mecanismelor de răspuns la incidente.


  • Colaborări cu parteneri externi: Evenimentele de mare anvergură de tipul jocurilor olimpice implică adesea colaborări cu diverse părți interesate, inclusiv sponsori, radiodifuzori și furnizori de tehnologie. 

CNIL va examina cu atenție acordurile și practicile de partajare a datelor cu aceste părți terțe pentru a asigura conformitatea cu reglementările privind protecția datelor și pentru a verifica dacă au fost instituite măsuri de protecție adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal.


  • Politici de retenție și ștergere a datelor: Odată cu închiderea jocurilor, gestionarea datelor colectate devine o problemă critică. 

CNIL va examina politicile de păstrare a datelor pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate dincolo de perioada necesară și că sunt șterse în siguranță, în conformitate cu cerințele legale. Acest lucru este deosebit de relevant având în vedere potențialul de profilare și direcționare a datelor pe baza participării persoanelor la jocuri.


  • Impactul asupra drepturilor persoanelor: Investigația CNIL urmărește, în ultimă instanță, să evalueze impactul practicilor de colectare a datelor asupra drepturilor persoanelor fizice la viața privată și la protecția datelor. Aceasta include evaluarea modului în care persoanele fizice au beneficiat de un control suficient asupra datelor lor, cum ar fi posibilitatea de a accesa, rectifica sau șterge informațiile lor personale.

 

Concluziile investigației CNIL vor avea implicații de proporții nu numai pentru organizatorii Jocurilor Olimpice și Paralimpice, ci și pentru viitoarele evenimente internaționale și activități care necesită un volum mare de date. Această anchetă subliniază recunoașterea crescândă a importanței protecției datelor într-o lume din ce în ce mai digitalizată și reamintește necesitatea unor garanții solide pentru a apăra drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Ca răspuns la această anchetă, organizatorii Jocurilor și-au exprimat angajamentul de a coopera pe deplin cu CNIL și de a pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a remedia orice deficiențe identificate în practicile privind colectarea și prelucrarea datelor. Aceștia recunosc importanța menținerii încrederii publicului în integritatea și securitatea operațiunilor Jocurilor.

Găzduirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice la Paris în 2024 reprezintă un eveniment sportiv major pentru Franța. 

În acest sens, Franța a promulgat Legea nr. 2023-380 din 19 mai 2023, care completează Legea nr. 2018-202 din 26 martie 2018, care reprezintă o lege de excepție ce stabilește cadrul juridic care va influența mai multe aspecte ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2024.

Una dintre cele mai importante prevederi ale Legii nr. 2023-380 este punerea în aplicare a unei securități sporite pentru Jocurile Olimpice din 2024. Articolul 10 din lege autorizează instituțiile franceze de punere în aplicare a legii să experimenteze supravegherea video inteligentă până la 31 martie 2025. Această supraveghere video, facilitată de inteligența artificială (AI) prin intermediul "camerelor de supraveghere augmentate", va detecta în timp real "evenimente predefinite", cum ar fi mișcările de mulțime, orice obiect abandonat sau comportamente suspecte. Imaginile colectate de sistemele de protecție video autorizate sau de camerele aeriene pot face obiectul unei prelucrări bazate pe algoritmi. Articolul 10 nu stabilește un nou temei juridic pentru colectarea de imagini, instalarea de camere de supraveghere în spațiile publice sau utilizarea dronelor pentru a monitoriza aceste zone. Aceste activități fac deja obiectul unei reglementări în Codul de securitate internă, în special în temeiul articolelor L.251-1 și al dispozițiilor ulterioare privind camerele de supraveghere. Întrucât dispozițiile existente nu permiteau totuși prelucrarea algoritmică a imaginilor captate, legea a introdus un temei juridic pentru acest scop specific.

Deși acest concept inovator este în general considerat benefic pentru asigurarea securității țării, în contextul unui eveniment excepțional, cum ar fi Jocurile Olimpice și Paralimpice, anumiți experți sau autorități (de exemplu, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) consideră că această lege este susceptibilă să încalce libertățile individuale și oferă posibilitatea unei utilizări pe scară largă a acestor tehnici în viitor. 

În decizia sa nr. 2023-850 DC din 17 mai 2023, Consiliul Constituțional francez a considerat că dispozițiile legii privind utilizarea acestor camere inteligente sunt compatibile cu Constituția, subliniind în special că prelucrarea algoritmică a imaginilor astfel colectate este autorizată până la 31 martie 2025 și nu poate fi pusă în aplicare decât în scopul exclusiv de a asigura securitatea evenimentelor sportive, recreative sau culturale. Prin urmare, aceste evenimente sunt expuse în mod deosebit, având în vedere amploarea lor, la riscul de acte teroriste sau de atingere gravă a siguranței persoanelor.

În ceea ce privește practicile de colectare a datelor, articolul 10 din Legea nr. 2023-380 definește în mod explicit limitările privind prelucrarea datelor colectate - interzicând utilizarea sistemelor de identificare biometrică, prelucrarea datelor biometrice și punerea în aplicare a tehnicilor de recunoaștere facială. Sfera de aplicare a unei astfel de prelucrări este limitată la raportarea unor "evenimente predefinite" și nu este destinată luării de decizii individuale sau inițierii de acțiuni în justiție. Cu toate acestea, în conformitate cu articolele 230-6 și R.40-26 din Codul de procedură penală francez, poliția franceză are autoritatea de a efectua o recunoaștere facială post-eveniment în cadrul anchetelor penale, utilizând fotografii ale persoanelor stocate într-o bază de date a poliției judiciare cunoscută sub numele de TAJ (Traitements des Antécédents Judiciaires). Articolul 10 nu aduce nicio modificare la aceste reglementări. În consecință, imaginile captate de camerele de supraveghere rămân în continuare eligibile pentru recunoașterea facială retroactivă în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală, în ciuda limitărilor prezentate la articolul 10 din lege.

Legea extinde cooperarea între instituții, inclusiv între Autoritatea de Transport din Paris (RATP) și agenții Societății Naționale a Căilor Ferate Franceze (SNCF), care vor avea acces la o gamă extinsă de imagini de supraveghere video în cadrul sistemului de transport din regiunea Île-de-France. Responsabilitatea menținerii ordinii publice în Regiunea Parisului pe durata Jocurilor Olimpice va reveni în mod exclusiv prefectului de poliție din Paris pe durata Jocurilor Olimpice.

În plus, autorizarea utilizării "camerelor augmentate" depinde de controlul și aprobarea Autorității franceze pentru protecția datelor (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). În plus, Consiliul Constituțional francez a emis o aprobare condiționată, rezervându-și dreptul de a o revoca în cazul în care condițiile necesare care justifică autorizarea utilizării acestei noi tehnologii de supraveghere nu mai sunt îndeplinite.

Pentru a garanta transparența și conștientizarea opiniei publice, legea prevede obligația de a face publică utilizarea prelucrării algoritmice a imaginilor colectate de sistemele de protecție video și de camerele de luat vederi aeriene, cu excepția cazurilor de circumstanțe extraordinare sau a situațiilor de conflict de interes. Informațiile generale despre această utilizare sunt comunicate de către ministrul de interne.

 

Pe măsură ce ancheta desfășurată de CNIL se desfășoară, aceasta servește drept punct de pornire pentru discuții mai ample privind protecția datelor, confidențialitatea și etica în contextul unor evenimente de amploare. 

 

În concluzie, investigația derulată de CNIL subliniază faptul că, deși progresele tehnologice aduc oportunități nelimitate, ele aduc și responsabilități complexe pentru a se putea asigura că drepturile oamenilor sunt respectate și protejate în era digitală.


                                                                                                                        Antonia Stefan

Consultant in protectia si securitatea datelor

Decalex Digital SRL

Share:
DECALEX  TEAM
Autor: DECALEX TEAM We make privacy easy

PUNE O INTREBARE