Noi reguli pentru programatori privind scutirea de impozit

Care sunt noutăţile pentru programatori?

Începând cu 1 iulie 2017,  din legislaţie a fost scos conceptul de acordare a scutirii doar pentru activităţi de programare care se concretizau într-un produs finit. Prin noul act normativ se va  acorda scutire de la impozitul pe venit pentru acei programatori ce fac activitate de programare pentru un subcontractor IT, care prestează la rândul lui servicii pentru o companie mai mare.

Astfel, se reintroduce plafonul de 10.000 de euro ca venituri din creearea de software pentru angajator, plafon valabil pentru fiecare programator angajat într-un an fiscal întreg. Acesta nu se va aplica pentru firmele nou înfiinţate.

Ce companii beneficiază de scutirea de impozitul pe profit?

Companiile care au următoarele coduri CAEN pot beneficia de scutirea de impozit:

Cod CAEN 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de  calculator

Cod CAEN 5829 – Activităţi de editare a altor produse software

Cod CAEN 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client)

Cod CAEN 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Cod CAEN 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

 

Ce ocupaţii trebuie să aibă programatorii pentru a beneficia de scutire?

 

Doar ocupaţiile de mai jos, clasificate conform codului COR, beneficiază de scutirea de impozit:

Administrator baze de date  – Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite.

Analist   – Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor.

Inginer de sistem în informatică – Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă.

Inginer de sistem software – Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns).

Manager de proiect informatic   – Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

Programator – Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţi predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile.

Proiectant de sisteme informatice – Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale.

Programator de sistem informatic – Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software că principala componentă.

Ce altceva mai trebuie să ştii?

O altă condiţie impusă de legislaţie este ca angajaţii să aibă studii superioare pentru a beneficia de scutirea de impozit.

Nu in ultimul rand, pentru a beneficia de scutire, toate condiţiile trebuie să fie întrunite cumulativ. Dacă o companie nu întruneşte una dintre condiţii, nu va putea beneficia de scutirea de impozit.

Ce acte trebuie să conţină dosarul doveditor ?

  • actul constitutiv (în cazul societăţilor comerciale);
  • organigrama companiei;
  • fişa postului;
  • copie legalizată după diploma de absolvire a angajatului;
  • statul de plata întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit;
  • dovada care să ateste procesul de creare a programelor pe calculator;
  • balanţa analitică în care să fie evidenţiate distinct veniturile din activitatea de creare de programe.

Daca ai nevoie de mai multe informaţii sau consultanţă personalizată, ne poţi contacta la office@decalex.ro.

Leave a Reply