Copyright

Services Icon

Dreptul de proprietate asupra drepturilor de autor conferă proprietarului dreptul exclusiv de a utiliza lucrarea, cu câteva excepții. Când o persoană creează o lucrare originală, fixată pe un suport material, deține în mod automat drepturi de autor asupra operei.

 

Multe tipuri de opere sunt eligibile pentru protecția dreptului de autor, de exemplu:

 • Lucrările audiovizuale, cum ar fi emisiunile TV, filmele și videoclipurile online;
 • Înregistrările sonore și compozițiile muzicale cu sau fără text;
 • Lucrări scrise, cum ar fi prelegeri, articole, cărți și compoziții muzicale;
 • Scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale;
 • Operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
 • Lucrări vizuale, cum ar fi picturi, postere și reclame;
 • Jocuri video și software de calculator;
 • Lucrări dramatice, cum ar fi piesele de teatru și teatru muzical, operele coregrafice și pantomimele;
 • Operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
 • Operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

Constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:

 

 • traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o munca intelectuală de creație;
 • culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.

Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:

 • ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
 • textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;
 • simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;
 • mijloacele de plată;
 • știrile și informațiile de presă;
 • simplele fapte și date.

Printre cazurile uzuale și serviciile pe care le oferim în aria dreptului de proprietate se numără:

 • Consilierea clientului cu privire la proprietatea, validitatea și urmărirea penală a dreptului de autor și a drepturilor conexe;
 • Redactarea și analiza de contracte de cesiune a drepturilor de autor;
 • Medierea conflictelor sau litigiilor ce au ca obiect drepturi de autor;
 • Ne implicăm în negociere și pregătim acorduri pentru crearea, utilizarea și exploatarea diferitelor materiale cu drept de autor;
 • Reprezentăm clienții în relațiile lor cu organismele de gestiune colectivă;
 • Oferim consultanță privind încălcarea drepturilor de autor și pirateria.
Pentru probleme legate de drepturile de autor scrie-ne la office@decalex.ro și unul dintre consultanții noștri în proprietate intelectuală se va ocupa de problema ta.

CERTIFICĂRI ȘI STUDII

TESTIMONIALE

Pune o intrebare

Please provide a valid state
Please provide a valid state
Please provide a valid state
Please provide a valid state
Please provide a valid state
Divider