CLAUZA DE NECONCURENTA IN CONTRACTUL DE MUNCA. STUDIU DE CAZ

By joi, 27 octombrie 2016Standard

Studiu de caz: Clauza de neconcurenta in contractul de munca

Ce este clauza de neconcurenta?

Prin clauza de neconcurenta, salariatul este obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul, unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

In ce conditii functioneaza clauza de neconcurenta?


Nu i se poate cere unui fost angajat sa nu lucreze la un concurent daca nu ii este oferit cuantumul potrivit de neconcurenta. Legea statueaza clar faptul ca discutam despre un schimb. Cu alte cuvinte, daca angajatorul nu ii ofera indemnizatia de neconcurenta lunara, clauza de neconcurenta este lovita de nulitate. 

 

Ce prevederi trebuie sa continta clauza de neconcurenta pentru a fi valabila?

Clauza de neconcurenta iși produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute urmatoarele elemente:

– activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;
– cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare;
– perioada pentru care iși produce efectele clauza de neconcurenta (maxim 2 ani);
– tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii;
– aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Prin exceptie insa, au fost cazuri in care, in instanta, au fost admise și clauze de neconcurenta in care nu se specificau tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, ci doar codul CAEN cu pricina.

Cat este indemnizatia de neconcurenta?

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza și este cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

 

Aspecte fiscale privind clauza de neconcurenta


Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil și se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Asupra indemnizatiei de neconcurenta se datoreaza impozit pe venit si contributiile la sistemul asigurarilor sociale de sanatate (angajator și salariat). Totodata, indemnizatia de neconcurenta se declara in formularul 112.

Clauza de neconcurenta trebuie sa prevada activitati concrete, delimitate in mod clar. Nu i se poate interzice unui fost angajat sa profeseze.

Abuzul de drept din partea angajatorilor a fost dintotdeauna un motiv concret pentru caștig de cauza pentru angajati! Asta inseamna ca trebuie sa fie stipulate in mod clar acele activitati pe care salariatul nu le poate presta in favoarea anumitor terti, fara sa ii restranga cineva accesul la profesie. 

Angajatul care se face vinovat de nerespectarea clauzei de neconcurenta poate plati daune-interese corespunzatoare prejudiciului produs. Așa cum era de așteptat și logic, in cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta, salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei și, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. 

Desigur, pentru a se putea indrepta impotriva fostului salariat in vederea recuperarii indemnizatiei de neconcurenta și eventual pentru a-l obliga pe acesta sa achite daune-interese, fostul angajator trebuie sa faca dovada prejudiciului produs și a faptului ca fostul sau angajat a incalcat clauza de neconcurenta. 

În instanta angajatorul va fi obligat sa prezinte probe, dovezi, inscrisuri, clauza de neconcurenta și orice alte informatii care pot dovedi in mod concret ca angajamentul a fost incalcat. Indemnizatia de neconcurenta se va restitui daca se dovedește ca angajamentul a fost incalcat. Cat despre daune-interese, evident ca reclamantul trebuie sa faca dovada prejudiciului, cu cifre concrete. Doar pe baza unor analize clare, prejudiciul poate fi amortizat prin daune-interese.

Într-o speta ce vizeaza clauza de neconcurenta si neaplicabilitatea ei, angajatorul,  a inserat in contractul angajatului, aceasta clauza de neconcurenta, insa fara ca aceasta sa prezinte cumulativ elementele cerute de lege, așadar aceasta fiind lovita de nulitatea absoluta.

  1. Activitatile ce erau interzise salariatului la data incetarii contractului sunt ambigue, nefiind precizate expres. Deasemenea nu erau precizate nici coduri CAEN;
  2. Nu era precizat cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara;
  3. Perioada pentru care iși produce efectele clauza este precizata (și legala);
  4. Aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul nu era notata, fiind trecuta doar urmatoarea sintagma sa nu se angajeze la o firma concurenta”.

Drept urmare, știind ca aceasta clauza de neconcurenta este lovita de nulitate,angajatul va fi  liber sa-și presteze liber profesia, nefiind obligat sa raspunda material la plata despagubirilor (suma trecuta in contract) sau  la plata unor daune-interese, la orice firma, chiar si cocnurenta, putand incepe oricand, nefiind constrans la respectarea unui termen de 2 ani.

Pentru consultanta privind redactarea clauzei de neconcurenta ne puteti contacta la office@decalex.ro sau 031.107.75.50