Concedierea prin intermediul e-mailului

By vineri, 13 ianuarie 2017Standard
Concedierea prin intermediul e-mailului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca de luni, 9 ianuarie 2017, angajatorii să îşi poată concedia angajaţii şi prin e-mail.

Decizia se aplică la nivel naţional, indiferent dacă angajatorul este privat sau de stat. Măsura este valabilă dacă cele două părţi utilizează poşta electronică frecvent, ca mijloc de comunicare, iar decizia de concediere este transmisă în format PDF, cu respectarea prevederilor obligatorii din Codul Muncii.

Ce trebuie avut în vedere la concedierea prin e-mail este regularitatea cu care se transmit comunicări angajatului prin poşta electronică, angajatorul trebuie să înţeleagă noţiunea de frecvenţa despre care a vorbit Înalta Curte. Această noţiune trebuie evident raportată la termenul de constanţă, şi anume constanţa cu care se trimit aceste comunicări între angajator şi angajat pe e-mail. Transmiterea unor informaţii pe mail de 2-3 ori pe an, nu constituie un caz de constanţă în dialog electronic.

Ce condiţii particulare trebuie să îndeplinească decizia de concediere transmisă prin e-mail:

  • salariatul a comunicat angajatorului datele de contact (adresa de e-mail);
  • există o uzanţă a acestei forme de comunicare între părţi (angajatorul şi salariatul obişnuiesc să comunice prin e-mail);
  • decizia este transmisă în format PDF accesibil electronic;
  • decizia cuprinde, în mod obligatoriu, motivele concedierii, durata preavizului şi termenul în care poate fi contestată.

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei către salariat. Deşi în variantele clasice de transmitere a deciziei de concediere este nevoie de dovada că angajatul a luat la cunoştinţă despre decizie, în cazul transmiterii pe e-mail,  în condiţiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de contact şi există o uzanţă a acestei forme de comunicare între părţi, fără a fi necesară confirmarea expresă de către salariatul-contestator a primirii acestei corespondenţe.

Curtea a apreciat de asemenea că nu este nevoie că angajatorul să transmită decizia de concediere semnată pintr-o semnătură electronică autorizată fiind necesară decât semnătura electronică simplă (de exemplu: adresa de e-mail a expeditorului ataşată e-mailului).

În situaţia în care, contestatorul căruia i-a fost comunicată decizia de concediere ar fi primi un alt document decât cel menţionat în e-mail sau dacă documentul PDF nu ar fi putut fi deschis, acesta are obligaţia de diligenţa de a reclama situaţia în termen de 45 de zile de la comunicare.

Pentru probleme legate de decizia de concediere ne puteți contacta la office@decalex.ro sau 0311.077.550