Cum protejezi drepturile de autor?

By joi, 13 iulie 2017Standard

Ce sunt drepturile de autor?

Drepturile de autor asupra unei opere de creaţie intelectuală sunt recunoscute şi protejate, independent de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.

Toate operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, cum sunt scrierile literare, studii, cursuri, opere fotografice, desene, design, inclusiv programele de calculator etc, reprezintă drepturi de autor.

Cine deţine dreptul de autor? Poate cesiona autorul aceste drepturi?

De principiu, creatorul este şi titularul operei de creaţie intelectuală şi este singurul care poate da dreptul altor persoane să  îi utilizeze creaţia.

Creatorul poate transmite toate drepturile ce decurg din creaţia intelectuală printr-un contract de cesiune sau printr-o clauză contractuală de cesiune.

Contractul de cesiune de drepturi de autor are rolul de a-l proteja atât pe creator cât şi investiţia celui care achiziţionează drepturile de autor. Prin intermediul contractului de cesiune, practic creatorul se poate asigura că opera sa va fi folosită doar în condiţiile agreate de el şi că, în schimbul aceste folosinţe, va primi remuneraţia agreată.

În ce priveşte clauza contractuală prin intermediul căreia se protejează dreptul de autor, aceasta este absolut necesară atunci când operele sunt create în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în contractul individual de muncă sau în îndeplinirea contractului de prestări servicii ca urmare a unei comenzi.

Prin clauza contractuală se desemnează autorul creaţiei, acesta putând fi angajatorul sau angajatul pe de-o parte sau prestatorul ori beneficiarul care a efectuat comanda, pe de altă parte.

Ce elemente specfice trebuie să conţină contractul de cesiune?

În primul rând este absolut obligatoriu ca aceste contracte să poarte formă scrisă.

Contractul de cesiune, precum şi clauza contractuală, trebuie să cuprindă prevederi referitoare la consecinţele utilizării necorespunzătoare a drepturilor acordate de către autor,

Contractele de cesiune trebuie redactate cu foarte mare atenţie, ţinând cont de specificul situaţiei şi al dreptului de autor cesionat.

Pentru consultanţă în ce priveşte cesiunea drepturilor de autor şi consecințele operaţiunii, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: office@decalex.ro sau la nr. de telefon: 031.107.75.50.

 

Leave a Reply