CONTESTATIA LA EXECUTAREA SILITA

By luni, 17 octombrie 2016Intrebari si raspunsuri, Taxe

Ce este o contestatie la executare silita?

Contestatia la executare reprezinta mijlocul prin care se poate contesta executarea silita insasi sau numai un act de executare savarsit cu prilejul urmaririi silite si prin care se poate solicita instantei de judecata anularea intregii executarii sau doar a actului respectiv efectuat in mod nelegal nelegal.

De asemenea, se poate recurge la procedura de contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze un act de executare, astfel cum il obliga legea.

In cat timp trebuie depusa o contestatie la executare?

Termenul pentru depunerea contestatiei la executare este de  de 15 zile de la data cand:

  1. contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta;
  2. cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi;
  3. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.

In situatia in care o contestatie la executare va fi depusa dupa acest termen, aceasta va fi respinsa ca tardiv introdusa.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca contestatia la executare pentru a fi admisa?

Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa. In situatia in care acesta va invoca motive de fapt sau de drept, trebuie sa demonstreze care au fost cauzele care le-au impedicat sa le invoce in procedura de fond.

In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca (cum ar fi contractul de credit, contractul de inchiriere inregistrat la ANAF, titlurile de credit), se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu,

Nu se poate face o noua contestatie la executare de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii. Cu toate acestea, contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca, in privinta acestora din urma, este respectat termenul de exercitare a contestatiei la executare.

Care este procedura de judecata a contestatiei la executare?

In ceea ce priveste procedura de judecata, partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.

Hotararea pronuntata cu privire la contestatie poate fi atacata numai cu apel.

In ce conditii se poate suspenda executarea ?

Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, la solicitarea partii instanta poate suspenda executarea.

Pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa dea in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

  1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
  2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
  3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
  4. d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani, cautiunea va fi de 1.000 lei, in afara de cazul in care legea dispune altfel.

Suspendarea executarii este obligatorie si cautiunea nu este necesara daca:

  1. hotararea sau inscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu;
  2. inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca data in prima instanta;
  3. debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare ori, dupa caz, beneficiaza de un termen de plata.

Care sunt efectele contestatiei la executare?

Daca admite contestatia la executare, instanta  va indrepta ori anula actul de executare contestat sau va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, partea nemaifiind obligata sa plateasca echeltuielile de executare.

De asemenea, prin contestatia la executare instanta  orice va inlatura orice neregularitate procedurala savarsita cu prilejul activitatii de urmarire silita. Cu titlu de exemplu ele se pot referi la: nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostintarea debitorului despre declansarea urmaririi silite, alegerea formei de executare de catre creditor, prescriptia dreptului de a cere executarea silita, perimarea executarii silite, modul de realizare a publicitatii prevazuta de lege pentru realizarea licitatiei etc.

Va atragem atentia ca dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Pentru mai multe detalii despre procedura de contestare a unui act de executare silita, ne puteti contacta la nr. de telefon 0757.269.874 sau la adresa de e-mail: [email protected]